Verkeersmaatregelen

Stichting Raadpop Nederweert organiseert op 24 en 25 juli 2015 het Raadpopfestival in Nederweert. Daarom is het nodig tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen.

  • Van woensdag 22 juli 2015 vanaf 13.00 uur tot maandag 27 juli 2015 om 18.00 uur wordt het Raadhuisplein (plein en weg) afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Vier parkeereilanden en een weggedeelte door middel van lint tussen pand Wijen en het gemeentehuis worden afgezet voor het plaatsen van opslag- en afvalcontainers en vip-tenten. De Geenestraat tussen de Loverstraat en de Lindenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Van vrijdag 24 juli 2015 om 08.00 uur t/m zondag 26 juli 2015 om 18.00 uur wordt het parkeerterrein tussen pand Wijen en het gemeentehuis volledig afgezet (t.b.v. creëren parkeergelegenheid leveranciers, technici, medewerkers en bands). Voor de huisartsenpraktijk blijven de noordelijke parkeerplaatsen en het trottoir vrij. Van vrijdag 24 juli 2015 om 13.00 uur t/m zondag 26 juli 2015 om 18.00 uur wordt het parkeerterrein Loverstraat gedeeltelijk d.m.v. linten afgezet om een fietsenstalling in te richten. Van vrijdag 24 juli 2015 vanaf 16.00 uur tot zaterdag 25 juli 2015 om 08.00 uur en van zaterdag 25 juli 2015 vanaf 15.30 uur tot zondag 25 juli 2015 om 8.00 uur is het ovaal aan de Geenestraat en het wegvak Loverstraat tussen Geenestraat en parkeerplaats Loverstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Van vrijdag 24 juli 2015 vanaf 16.00 uur tot zondag 26 juli 2015 om 08.00 uur wordt het wegvak Geenestraat van huisnummer 3 t/m 11 voor de inrichting van een fietsenstalling en de Geenestraat tussen de Lindenstraat en de kruising bij de Kleine Winst afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.
  • Een dubbelzijdig parkeerverbod is er voor de Paulus Holtenstraat tussen de Loverstraat en de Florastraat op vrijdag 24 juli 2015 vanaf 12.00 uur t/m maandag 27 juli 2015 om 18.00 uur. In deze periode is er ook een enkelzijdig parkeerverbod voor de westzijde van de Florastraat tussen de Paulus Holtenstraat en de Eikenstraat (uitgezonderd ter hoogte van basisschool de Bongerd, hier is een stopverbod geldig); de Zuidzijde van de Eikenstraat tussen de Florastraat en de Lindenstraat en voor wisselende zijden van de Acaciastraat wegens de aangepaste route voor de bussen.

De organisatie zorgt ervoor dat er altijd voldoende doorgang (ook op het festivalterrein) aanwezig is voor de hulpdiensten. De benodigde inzet van erkende verkeersregelaars is nodig aan De Bengele (P-plaats auto’s) en ter hoogte van de afsluiting in de Lindenstraat. Ter hoogte van de oversteek Rosvelterzijweg en Pannenweg (kruising Randweg Zuid-Lindenstraat) worden twee servicemedewerkers ingezet die bezoekers kunnen informeren en wijzen op de oversteekplaatsen.
Zij regelen/begeleiden geen verkeer.

Er wordt gebruik gemaakt van de parkeervoorziening bij Sportcentrum De Bengele. Bij een tekort aan  parkeerplaatsen kan eventueel worden geparkeerd op het grasveld aan De Bengele.

De organisatie mag vanaf woensdag 22 juli 2015 op diverse locaties in de nabijheid van het evenemententerrein containers (toiletten, kassa e.a.) plaatsen.